0(553)198 00 50

İncir Sigorta

Kaskoda, ödenen tazminat toplam prime hızla yaklaşıyor

  • Ana Sayfa
  • >
  • Blog
  • >
  • Kaskoda, ödenen tazminat toplam prime hızla yaklaşıyor
 
 

Kaskoda, ödenen tazminat tutarındaki artış geçen seneye göre %29 olurken toplam prim üretimindeki artış %13 olarak hesaplandı. Önceki iki yıla bakıldığında bu artış oranları hemen hemen aynı çıkarken bu sene ödenen tazminat tutarının daha fazla artması yedek parça maliyetlerindeki artışa bağlandı.


Türkiye Sigorta Birliği, resmi internet sitesinde kasko, zorunlu trafik, taşımacılık ve zorunlu koltuk ferdi kaza sigortalarına ilişkin istatistikleri yayımladı. 2018’in ilk yarısını kapsayan istatistiklerde sigorta şirketlerinin ürettiği primler ve ödediği tazminatlara dair rakamlar bulunuyor. Kasko ve zorunlu trafik sigortası, toplam primin %41’ini oluşturduğu için motorlu taşıtlar istatistikleri sektör için oldukça önemli.

Sigorta şirketlerinin kaskoda ürettiği toplam prim ile ödediği toplam tazminat arasındaki makas daralıyor. Önceki yıllarda aynı oranda artış gösteren tazminat ve prim değerleri, geçen bir yıl içinde bu düzenin dışına çıktı. Son 3 yılın istatistikleri göz önüne alındığında 2015’in ilk yarısında üretilen prim 2016 yılının ilk yarısına gelindiğinde %15 artmış. Aynı zaman zarfı içinde ödenen tazminata baktığımızda da aynı oranı görüyoruz: Ödenen toplam tazminat da bir yıl içinde %15 artmış. 2016’nın ilk yarısı ile 2017’nin ilk yarısındaki prim üretimlerini kıyasladığımızda %7, tazminatları kıyasladığımızda %8’lik bir artış hesaplıyoruz. Görüldüğü üretilen prim ile ödenen tazminat arasındaki artış oranları paralellik gösteriyor.

Ancak 2018’in ve 2017’in ilk yarılarına baktığımızda bu durum değişiklik gösteriyor. 2017’nin ilk yarısında 3 milyar 278 milyon lira, 2018’in aynı döneminde 3 milyar 709 milyon lira prim üretildi. Toplam prim %13 oranında arttı. İlk 6 aylık dönemlere baktığımızda 2017’de 2 milyar 229 milyon lira, 2018’de 2 milyar 870 milyon lira tazminat ödendi. Yani ödenen tazminat %29 oranında arttı. Görüldüğü gibi bugüne kadar paralellik gösteren oranlar son bir sene içinde sektörün aleyhine bozulmuş durumda. Üstelik üretilen primin enflasyonun altında kalması, ödenen tazminatın ise enflasyonun üstünde olması dikkat çekici bir diğer nokta. Bu durum döviz kurundaki dalgalanmaya bağlanıyor. Nisan ayında yapılan hesaplamalara göre yedek parça maliyetindeki artış oranı önceki yıla göre %18’di. Yakın dönemde hasar giderlerinin döviz kuru sebebiyle artması, buna bağlı olarak da kaskoda fiyatların yükselmesi bekleniyor.

TRAFİKTE ÖDENEN TAZMİNAT %16 ARTTI

Zorunlu trafik sigortasına geçen sene getirilen tavan ve havuz düzenlemelerin etkisini artırarak göstermeye devam ediyor. Her ne kadar tavan fiyata yapılan aylık düzenli zammın %1’den %1.5’e çıkarılması bir nebze zararı düşürse de üretilen primdeki artış enflasyonun altında kaldı. Bununla birlikte 2017’nin ilk yarısında sigorta şirketlerinin tazminat ödediği mağdur sayısı 2018’in ilk yarısı geride kaldığında %6 oranında artarken ödenen tazminat değerinin %16 oranında artmış olması dikkat çekti. Yani ödeme yapılan mağdur sayısı %6 oranında artarken tazminattaki artış %16 olarak gerçekleşti.