0(553)198 00 50

İncir Sigorta

AVM lerde müşterilere sigorta güvencesi

 
 

                                                                                                                                                  AVM’lerde müşterilere sigorta güvencesi

Zamanımızın önemli bir kısmını geçirdiğimiz Alışveriş Merkezleri’nde dolaşmak bir takım riskleri de beraberinde getiriyor. Bu konuda imdada yetişen ‘AVM Paket Sigortaları’, hem AVM’leri hem de AVM’deki müşterileri güvence altına alıyor.

Büyük metropollerin vazgeçilmez mekânları haline gelen Alışveriş Merkezleri ya da kısa adıyla AVM’lerde zamanımızın önemli bölümü geçer oldu. Pek çoğumuz yorucu iş temposundan sonra günün sonunda ya da hafta sonu ailelerimizle birlikte soluğu AVM’lerde alıyoruz. Dükkânlardan alışveriş yapmak ve yemek yeme ihtiyacı yanında, söz konusu yerler, ‘sinema’ keyfi için de gözde mekânlar durumunda. Bununla birlikte, bireyler açısından AVM’lerde dolaşmak kapalı mekânlar oldukları için bir takım riskleri de beraberinde getiriyor. Ancak, geçmişte yaşanan (özellikle yürüyen merdivenlerle ilgili) bir takım sorunlardan sonra AVM’lerin müşterilerine karşı sorumlulukları konusunda daha dikkatli olduklarına vurgu yapmak gerekiyor. Sektördeki büyük sigorta şirketlerinin de sundukları ‘AVM Paket Sigortaları’ hem AVM’leri hem de AVM’deki müşterileri güvence altına alıyor.

Teminatlar çok zengin

AVM Paket Sigortası kapsamında ek prim ve sözleşmeyle ‘asansör ve yürüyen merdiven sorumluluk’, ‘çocuk bakım hizmeti’, ‘garaj mali sorumluluk’, ‘valet parking’, ‘su arıtma hasarları’ ve bedeni zararları kapsayan ‘üçüncü kişilere karşı sorumluluk’ teminatları verilebiliyor. Söz konusu sigorta kapsamında, aynı zamanda sigorta şirketi ile AVM’nin karşılıklı anlaşması sonucunda, yangın, yıldırım, infilak, dahili su, izolasyon yetersizliği sonucu oluşan dahili su, fırtına, kara taşıtları, çarpması, hava taşıtları çarpması, duman, iş durması, alternatif işyeri değişikliği masrafları, kira kaybı, enkaz kaldırma masrafları, hırsızlık, hukuksal koruma, acil sağlık hizmetleri, fiziki zararlar da teminat olarak sunulabiliyor. Bunlar dışında da deprem, grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler ve terör, kiracının malike karşı ya da malikin kiracıya karşı sorumluluğu vb. riskler de ek prim ve sözleşmeyle güvence altına alınıyor.

AVM paket poliçesinde bulunan teminatlar

 • Yangın, yıldırım, infilak
 • Yer kayması ve yer kayması ek teminatları
 • Deprem, sel, su baskını, grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri
 • Enkaz kaldırma masrafları
 • Fırtına, duman, kar ağırlığı
 • Sprinkler sızıntı sonucu oluşan dahili su hasarları
 • Kara, hava, deniz taşıtları çarpması
 • İş durması ve alternatif işyeri masrafları
 • Her türlü hırsızlık hasarları
 • Emniyeti suiistimal
 • Yangın mali sorumluluk teminatı
 • Cam ve reklam panoları kırılması teminatı
 • Elektronik cihaz teminatı
 • Geçici adres nakli
 • İşveren ve üçüncü şahıs mali sorumluluk teminatı
 • Asansör, yürüyen merdiven sorumluluk, garaj mali sorumluluk ve vale hizmetleri
 • Su arıtma hasarları
 • Ferdi kaza teminatı

AVM yönetimlerinin karşılayamayacağı riskler

Tansel Us Brokerlik Yönetim Kurulu Başkanı Tansel Us, günümüzde, tüm iş ve işletme alanlarında, uzmanlaşmanın ön plana çıktığına dikkat çekiyor. Us, “Bir konfeksiyon atölyesi ile, bir diş hekimi muayenehanesinin, bir mobilya imalatçısı ile, bir eczanenin teminat ihtiyaçlarının aynı olması mümkün değildir. İşte bu gerçeklik, ihtiyaca göre ürün felsefesini yerleştirmiş, eczaneler için eczane paket, oteller için otel paket ve konumuz olan AVM’ler için de AVM paket poliçeleri doğmuştur. Paket poliçelerin tamamında olduğu gibi AVM pakette de temel ilke, ihtiyaç olunan teminatların en ince detayına kadar sağlanması, bu arada o iş ve işletme kolu için gereksiz olabilecek teminatların kapsam dışında kalmasıdır” diye konuştu. Us, AVM poliçelerinin avantajlarıyla ilgili de şunları söyledi: AVM’lerde meydana gelebilecek olaylarda AVM yönetimlerinin karşılayamayacağı riskler ortaya çıkmaktadır. Bu riskleri, sigorta şirketlerine devretmeleri zor duruma düşmemeleri için gerekli hale gelmiştir. Özellikle sorumluluk teminatlarında talep edilen tazminatlar çok yükselmiştir. AVM yönetimleri bu riskleri üzerinden devretmeleri için bu poliçeyi yaptırması menfaatlerine olacaktır. Aksi halde sigorta şirketlerinin sunduğu teminatları karşılaması çok zordur. Bu noktadan hareketle, AVM paket poliçeleri en azından AVM’lerin popülerliği devam ettiği sürece hep gündemde olacak. Şu an henüz ulaşamadığı önem seviyesine çok kısa sürede ulaşacaktır. AVM yönetimlerinin olası risklere karşı korunmasına yardım ederken, biz sigortacılara da önemli bir alternatif hedef kitle oluşturacağı, ancak bunun için de sistemli, bilinçli ve planlı bir pazarlama stratejisinin, hemen tüm sigorta ürünlerinde olduğu gibi şart olduğunu düşünüyoruz.”

Aracı kuruluş seçimi çok önemli

Nart Sigorta ve Brokerlik Yönetim Kurulu Başkan Levent Nart, AVM’lerde bir çok yeni riskin oluştuğunu söyledi. Nart, “Doğal afetler, yangın, terör, fiziki zararların yanı sıra alışveriş merkezlerini ziyaret eden müşterilerin ya da etkinliklerden faydalanan çocuk ve gençlerin yaşayabileceği ve yönetimin eksikliklerinden kaynaklı zararlar var. Ayrıca, kiracıların verebileceği zararlar ya da AVM’den kaynaklı kiracıların başına gelebilecek zararlar, tüm bu olaylardan kaynaklı AVM’de meydana gelebilecek kira kayıpları bu risklerin başında gelmektedir” dedi. Nart, “AVM’de meydana gelebilecek tüm bu komplike hasarlar, doğru kapsamda ve doğru limitler ile alınan bir sigorta poliçesi ile ortadan kaldırılabilir. AVM poliçesinde hasar, itibar ve rucü yönetiminin önemi büyüktür. Aynı şekilde bu poliçenin satın alınmasında aracı kuruluş seçimi de benzeri bir önem taşıyor” diye konuştu.